Simon van Stockem

Ten Cate

Simon van Stockem

Geadmitteerd op 28 november 1664 door de Raad van Brabant te 's-Gravenhage

2768-2778 Minuutakten. 1664-1692. 11 banden.
2768. 1664-1679.
N.B. Hiaten van 1665 aug. - 1673 aug. 3 en 1673 okt. 16 - 1679 mrt. 22. Zie Inv. nrs. 2769-2776.
2769. 1665 augustus - 1666 oktober 21.
2770. 1666 oktober 23 - 1668 februari 23.
2771. 1668 februari 25 - 1669 november.
2772. 1669 december - 1672 juni 16.
2773. 1672 juni 16 - 1673 augustus 3.
N.B. Voortgezet in Inv. no. 2768.
2774. 1673 oktober 16 - 1679 maart 22.
N.B. Hiaat van 1674-1677 september 18. Zie Inv. nrs. 2768 en 2775-2776. Voortgezet in Inv. no. 2768.
2775. 1674 - 1675 december 5.
2776. 1675 december 5 - 1677 september 18.
N.B. Voortgezet in Inv. no. 2774.
2777. 1680 - 1681.
2778. 1682 - 1692.
De notariŽle archieven in Noord-Brabant door J.A. ten Cate ('s-Gravenhage 1957) 131-132, 460