Nicolaus Johannis de Stiphout

Bichelaer, van den

375. Stiphout, Nicolaus Johannis de

Noten
1.Bijlage II 225.9, 375.1; Vgl.: GAH, OA B12 (1502/03: Jan van Stiphout, inwoner van het blok van de Orthenstraat, draagt 3 stuivers bij aan de zetting).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)