Johannes Sterck

Bichelaer, van den

374. Sterck, Johannes - de Ravesteyn

Noten
1.Bijlage II 225.11, 292.7, 369.2, vgl. 14.39, 60.17, 309.3.2, 309.4.2; GAH, RA 1268, fo.144v (1 apr.1500); Zie voor Jan van Ravesteyn ook de zettinglijsten: GAH, OA B12 (1502/03: Hinthamerstraat), B13 (1503/04: idem), B15 (1505/06: idem), B16 (1511/12: Hinthamerstraat en Verwerstraat), B53 (tweemaal Orthenstraat), B59 (1552/53: Hinthamerstraat, Orthenstraat en Vughterdijk).
2.Bijlage II 242.1, 374.1, 374.2; GAH, RA 1313, fo.49r (9 dec.1530), vgl. RA 1313, fo.153v (1 mrt.1531: Jan Peters van Ravesteyn), RA 1527, fo.409v-410r (10 sept.1626: verwijzing naar een akte van 4 nov.1541 waarbij een huis in de Peperstraat werd overgedragen aan Niclaes die Quaede, sone wylen Jans van Ravensteyn); Afschriften gecollationeerd door Jan: SABNOV, Par.Volkel (3 sept. en 6 okt.1455); Meester Jan Henrickx van Ravesteyn: Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 356, 357, 431; Juten, Consilium, 94; Bijsterveld, Laverend, 478 nr.157; Een heer Jan Sterck van ’s-Heerenberg wordt van 1534 tot zijn dood op 5 nov.1540 vermeld als abt van Marinweerd, zie: Van der Velden, "Het abbatiaat", 105, 106-107; OLVB 49, fo.36r; RANB, Coll.Mart. 13 nr.510; Zie verder: Schillings, Matricule, III 693 nr.318 (Joannes, filius Joannis Theodrici de Ravesteyn, imm. 28 febr.1523), IV 644 nr.32 (Joannes Sterck Buscoducensis, imm. sept.1562); Van Rooij, Het oud-archief, I 309 nr.3723, II 358 nr.1305, 376 nr.1370; Schutjes, Geschiedenis, III 569 (meester Joannes Sterck, kanunnik te Eindhoven sinds 17 apr.1531); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 239 (1560/61: Gertruyt, dochter van meester Jan Sterck), II 217-218, III 93; De Ridder-Symoens e.a., les livres, 1.2.2 245 nr.941 (Joannes Sterck Bruxellensis, imm. Leuven 21 juli 1529, imm. Orléans 1533, licentiaat Romeins recht 1535).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)