Henricus Johannes Antonius Marie Stein

Grave 2 juli 1879 - Bergh 12 oktober 1952 (73)

Functies

Henricus Johannes Antonius Marie Stein

Functies / onderscheiding(en)

  • Leraar Frans aan de Rijks HBS te 's-Hertogenbosch, 1908-1910
  • Leraar Frans en letterkunde aan de Rijks HBS te Rotterdam, 1912
  • Rector Sint-Janslyceum te 's-Hertogenbosch, 1918-1923
  • Rector St. Bonifatiuscollege te Utrecht, 1923-1935
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Peter-Jan van der Heijden (red.), Sint-Janslyceum 75 jaar (1994) 8, 9

n: vermelding in een voetnoot