Nicolaes vander Stegen

1498'00 - 6 mei 1580

Genealogie
Schuttelaars

Nicolaes vander Stegen

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Van der Stegen' in: Taxandria 11 (1904) 80; PB 258v-259r; SP 1335 318r, 443r, 1341 30v, 1344 29r, 1356 206r, 1358 393v, 1372 398v, 1394 175v, 1412 17v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 110.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegel

Zegel Nijcolaus van der Stegen

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Nicolaas van der Stegen, schepen van 's-Hertogenbosch 1532

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01071)
Zuylen

271. Nicolai van d' Stegen

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 202

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 727-728

Gerard van Gurp, Reformatie in Brabant (2013) 132, 179

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 18

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 271, 272

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 20, 185, 185n

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 275, 372, 374, 397, 479

n: vermelding in een voetnoot