Jan vander Stegen

1525'27 - Bergen in Henegouwen juli 1581

Genealogie
Schuttelaars

Jan vander Stegen

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Van der Stegen' in: Taxandria 11 (1904) 80; DE BEKKER / VAN SASSE VAN YSSELT, 'Het testament van Mr. Goyart Lombaerts van Enckevoirt' in: Taxandria 12 (1905) 251; MELSSEN, 'Gerard Michiels uit Eindhoven en enkele van zijn nakomelingen' in: De Brabantse Leeuw 23 (1974) 149; PB 1330 104r, 1334 268r, 1335 213v, 1341 127r, 1350 28r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 465-466, III 210; VAN SCHIJNDEL, 'Het Brabantse geslacht Lombaerts' in: De Brabantse Leeuw 1 (1952) 42.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegel (1)

Zegel Johannes van der Stegen

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegel (2)

Noordbrabantsche schepenzegels III

CH.C.V. Verreyt, W.J.F. Juten

248
Taxandria 12 (1905) 248
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 726-727

Gerard van Gurp, Reformatie in Brabant (2013) 50, 92, 96, 132, 163

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 273

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 11, 13, 43, 58, 63n, 78n, 103, 111, 128, 145

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 122, 141, 226, 276, 299n, 397, 441, 478

n: vermelding in een voetnoot