Jan vander Stegen

1494'97 - 17 januari 1568

Genealogie
Schuttelaars

Jan vander Stegen

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Van der Stegen' in: Taxandria 11 (1904) 79; MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) III 397; PB 258v-259r; SP 1338 119r, 1340 272r, 1346 19r, 1373 56v, 1376 232r, 1382 650r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 137, II 464-465.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegel

Zegel Johannes van der Stegen

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Jan van der Stegen, schepen van 's-Hertogenbosch 1526

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07316)
Zuylen

258. Johis van der Stege

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 725-726

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 229, 272, 372, 397, 479

n: vermelding in een voetnoot