Jan Janzn van der Stegen

1545'47 - na 1609

Cp

Jan Janzn van der Stegen

Noten
1.Schuttelaars, Heren van de Raad, 478; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen II, 165; sH, R 1854, f 373, 6 juni 1609.
2.Glebbeek, De kerkfabriek van Sint-Jan, 194.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Zegel

Noordbrabantsche zegels III

Ch.C.V. Verreyt, W.J.F. Juten

248
Noten
1.Uit de informatie van Juten en Verreyt valt niet met zekerheid op te maken of het getoonde zegel van de hierbedoelde Jan is of van degene die gehuwd was met Postulina van Sterckenburch.
Taxandria 12 (1905) 248