Gysbert van der Stegen

? - 1602

Cp

Gysbert van der Stegen1

Noten
1.sH, R 1473, f 311; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 728.
2.BHIC, ILVB, toegang 1132, R 3.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 728

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 275, 276

n: vermelding in een voetnoot