Goessen vander Stegen

1490'93 - 15 oktober 1577

Genealogie
Schuttelaars

Goessen vander Stegen

Literatuur
BECX, Twee stamboomen Van de Water en Becx (Helmond 1909) 115; BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Van der Stegen' in: Taxandria 11 (1904) 79; MELSSEN, 'Gerard Michiels uit Eindhoven en enkele van zijn nakomelingen' in: De Brabantse Leeuw 23 (1974) 149; MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) III 323; PB 236r, 258v-259r, 325v, 452r; RANB collectie Becx nr. 1; SMITS, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 296; SP 1330 104r, 1334 268r, 1335 213v, 1341 127r, 1350 28r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 137, II 112, 464.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegel

Noordbrabantsche zegels II

W.J.F. Juten

131
Noten
1.Men leze over hem en zijn geslacht ,Taxandria' XI blz. 79; als mede ,Taxandria' XII blz. 108.
Taxandria 19 (1912) 131, 133
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 202

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 723-724

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 270, 271, 272, 273

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 87

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 125, 125n, 142n, 240, 244, 245, 246, 264, 276, 285, 349, 372, 388, 397, 478

n: vermelding in een voetnoot