afb.

Familie Van der Stegen

Uit deze familie stammen de graven Van der Stegen de Putte en Van der Stegen de Schrieck in België. De Bossche bloeiperiode was beperkt tot de 16e eeuw. De familie noemde zich ook Van Weert. De familie speelde een zo belangrijke rol in de Bossche samenleving, dat de beroemde historicus Guicciardini er de aandacht op vestigde in zijn Descrittione (Antwerpen 1588):
“-Gosuino van der Stegen di stirpe nobile & molto dotto & judicioso, onde ottenne nella sua patria tutti i gradi di degnita; il quale ha hauuto, & felicimente esercitati per il Re diversi carichi di momento; l’altro č il presente Niccolo, molto honorato gentilhuomo & Consigliere di .S.M, il quale ha diversi figliuoli, ancor’ molto giouani, ma di tali spirito & dottrina che sono gia in buona espettatione-”.
Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 723
Literatuur en bronnenpublicaties

B.v.B., 'Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Van der Stegen' in: Taxandria (1904) 76-82

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 723-729

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 47, 50, 88

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) 76, 87

n: vermelding in een voetnoot