Diederik Steenwinkel (zoon van Paulus)

? - 's-Hertogenbosch 4 april 1734

Functies

Diederik Steenwinkel

Functies / onderscheiding(en)

  • 1719. Predikant Nieuw-Loosdrecht, 9 juli 1719
  • 1723. Predikant 's-Hertogenbosch (tevens hoogleraar 1730), 5 december 1723
Lieburg

Diederik Steenwinkel

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1723-1734
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
Sassen

30. Dirk Steenwinckel

Overleden 's-Hertogenbosch 4 april 1734
263
Literatuur
DE HAAS, Bossche Scholen van 1629 tot 1795 ('s-Hertogenbosch 1926) 146, 147, 152; HERMANS, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch, van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848 (Amsterdam 1852) 27; VELINGIUS, Redenvoering over de Illustre Schoole van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1760) 88.
'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 263
Artikelen
1949

Van Alphen

Dirk Steenwinckel
Gekomen van N. Loosdrecht 5 december 1723, overleden 4 maart 1734
Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek (1949) 265
 
1969

F.L.R. Sassen

Dirk Steenwinckel
? - 's-Hertogenbosch 4 april 1734
Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1969) 263
 
Vermelding
1732

Raad en rentmeesters Generaal der Domeinen

October 1732. Request van de regenten van Alem en Didderick Steenwinckel professor en predikant binnen 'sBosch. De regenten zijn onder een curator gesteld genaamd Geleijn Roels. Volgens een notarieel document van notaris van der Horst zou Johan van Nouhuijs, drossaard der heerlijkheid Groot Lith, zich borg hebben gesteld. Regenten van Alem worden vanwege allerlei kwesties zelfs gegijzeld.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Kees van den Oord, Scolae de Buscho 1274-1999 (1999) II.107

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 263, 280

n: vermelding in een voetnoot