afb.

Familie Steenwech

Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 719-722

Jan Mosmans, 'Een oude vermaning om eenvoudig gekleed te gaan' in: Taxandria (1939) 256

n: vermelding in een voetnoot