Thomas Steenbecker

Bichelaer, van den

373. Steenbecker, Thomas - de Arlenbeeck

Noten
1.GAH, RA 1312, fo.86v-87r (27 jan.1530); Bijlage II 321.4, 373.1, 373.2, 373.3, 418.1, 420.4, vgl. 316.24, 340.6; GAH, GG 2630 (4 mrt.1518 n.s. en 31 aug.1518); Michiel van Zoemeren: Bijlage II 134.25 (Michael de Zoemeren, scriba Hospitalis Maioris, collationeerde het afschrift deze akte samen met de notaris Jan van Geldrop), 373.2, 374.2; GG 620 (1532/33) t/m 626 (1538/39).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)