Daniel vanden Steenacker

? - 1466

Bichelaer, van den

372. Steenacker, Daniel vanden

Noten
1.Oosterbosch, "Het openbare notariaat in Antwerpen", II 36 nr.28, III nrs.281, 282, 285, 286, 288; Bousse, "Het notariaat", 151; Bijlage II 372.1; OLVB 52, band 2, fo.89r, fo.89v (1438/39), fo.103v, fo.106r, fo.107r (1439/40) t/m band 3, fo.271r, fo.272v (1465/66), fo.295v (1466/67); Bijlage II 5.2, 5.3, 60.7.3, 60.19.1.
2.OLVB 52, band 2, fo.145v (1440/41), fo.186r (1444/45), fo.198r (21 juni 1445), fo.200v, fo.201r (1445/46), fo.217v, fo.220v (1446/47), band 3, fo.48v (1451/52), fo.118v (1456/57), fo.133v (1457/58), fo.145v, fo.146r, fo.147v (1458/59), fo.162r (1459/60), fo.186r (1460/61), fo.200r, fo.201r (1461/62), fo.219v, fo.220r, fo.220v, fo.222r, fo.222v (1462/63), fo.235v, fo.237r (1463/64), fo.251v (1464/65), fo.267v, fo.268r (1465/66), fo.290r, fo.291v, fo.292r, fo.295v (1466/67); Bijlage II 372.2 t/m 372.7; APB, St.Jan II, Obituarium, p.213; OLVB 49, fo.31r; Tabel 3.2, nrs.37 en 38; Verwijzingen naar notariŽle akten: GAH, RVA 4 (rekening van het Zinnelooshuis, 1439-1445), 706, p.35 (regest 46) (7 juli 1442); OLVB 52, band 2, fo.201r (1445/46), fo.217v (1446/47), fo.231r (1447/48), band 3, fo.26v (1449/50), fo.61v (1452/53), fo.200v (1461/62), fo.269v (1465/66); Bijlage II 85.2, 365.4; RANB, HCMM 120 nr.241 (regest 973) (20 en 30 mei 1456).
3.GAH, RA 1226, fo.4v (10 okt.1455), RA 1237, fo.106v (24 sept.1468), RA 1246, fo.145v (1477), RA 1251, fo.197v (1482), RA 1256, fo.122v (1486).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren BeÍedigde Broeders

61v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 718

n: vermelding in een voetnoot