afb.

Leonardus Ignatius Josephus van der Steen

's-Hertogenbosch 1 februari 1855 - 's-Hertogenbosch 18 januari 1932 (76)

Duijvendak

Leonardus Ignatius Josephus van der Steen

354
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 354
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 354

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) 62, 463, 466, 468

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 170n

Th. A. Wouters, Van verheffing naar begeleiding XII (1968) 104n

n: vermelding in een voetnoot