Anna Maria Wilhelmina van der Steen

's-Hertogenbosch 4 september 1811 - 's-Hertogenbosch 9 januari 1887 (75)

Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 353

n: vermelding in een voetnoot