afb. ca 1875

Adrianus Benedictus van der Steen

's-Hertogenbosch 19 september 1825 - 's-Hertogenbosch 22 maart 1901 (75)

Duijvendak

Adrianus Benedictus van der Steen

354
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 354
Functies

Adrianus Benedictus van der Steen

Functies / onderscheiding(en)

  • Gmeenteraadslid 1871-1901
  • Wethouder, 1895 (pj)
  • Lid sociėteit Amicitia, 1876
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 296

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 354

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) 320

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 188

n: vermelding in een voetnoot