Henrick van Staeckenbroeck

1527'29 - 18 oktober 1583

Cp

Henrick van Staekenbroeck1

Noten
1.Schuttelaars, Heren van de Raad, 478; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 716.
2.Taxandria 12 (1905) 107.
3.BHIC, ILVB, toegang 1132, R3.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Schuttelaars

Henrick van Staeckenbroeck

Literatuur
SP 1384 36r, 425v, 1394 478r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 357; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De familie van Eyndhouts' in: Taxandria 11 (1904) 135; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Het huis de Roodenburg' in: Taxandria 16 (1909) 203.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegel

Noordbrabantsche zegels II

Ch.C.V. Verreyt, W.J.F. Juten

107
Taxandria 12 (1905) 107
Zegelstempel

Zegelstempel van Hendrik van Staekenbroeck, schepen van 's-Hertogenbosch 1581

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07350)
Zuylen

336. Henrici Stakebroec

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 716-717

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 274, 275

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 141, 221, 249, 441, 478

n: vermelding in een voetnoot