afb.

Familie Staeckenbroeck

Artikelen
1884

Aug. Sassen

Twee oorkonden, belangrijk voor de genealogie van het geslacht Stakenbroek. 5 januari 1627.
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 2 (1884) 12, 17-18