Lubbertus Sprakelar

? - 1464

Bichelaer, van den

370. Sprakelar, Lubbertus

Noten
1.Bijlage II 370.1 t/m 370.15, zie voor Adriaen Berthouts o.a. 157.42; Schutjes, Geschiedenis, IV 309; Bijsterveld, Laverend, I 326 nr.2634; Vgl.: Koldeweij, De 'Keisnijding', 10; Verwijzingen naar notariŽle akten: APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.80, p.130; OLVB 52, band 3, fo.183v (1460/61: protestakte).
2.GAH, THG 2015 (10 dec.1440), vgl. 2025 (28 mrt.1441); AAB I, III.H.23 (regesten 715 en 718) (16 sept. en 21 okt.1445); GAH, Sassen 498 (23 en 29 jan.1461); Zie ook: GAH, RA 1210, fo.186v (18 mrt.1440: dominus Luppertus Sprakelar, capellanus).
3.Bijlage II 173.42; OLVB 52, band 3, fo.234v (1463/64), zie ook fo.163r (1459/60: "Item gegeven her Lubbrecht, onzen capellaen, ... ." Het is niet duidelijk of "capellaen" hier betekent kapelaan van de O.L.V.-broederschap of onderpastoor van de St.Jan.); GAH, RA 1222, fo.42v (11 mrt.1452), RA 1233, fo.88v (31 okt.1463), fo.170v (23 mrt.1464), RA 1234, fo.174v (22 apr.1465), zie ook RA 1234, fo.284v (23 mei 1465), RA 1243, fo.280v (1474); OLVB 49, fo.31r (overl. 1464/65); Tabel 3.2, nr.36.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren BeÍedigde Broeders

61r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 1715-1716

n: vermelding in een voetnoot