Adriaan Pieter Spoor

Eindhoven 14 april 1782 - 's-Hertogenbosch 28 juli 1854 (72)

Biografie

SPOOR, Adriaan Pieter

Maarten van Boven, Rechtbank van 1e aanleg Den Bosch (z.j.)
Functies

Adriaan Pieter Spoor

Functies / onderscheiding(en)

  • Advocaat
  • Lid sociėteit De Zwarte Arend, 1812
  • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 1816
  • Gemeenteraadslid, 1836 (pj)
Kempen

mr. A.P. Spoor

368
A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 368-369
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 46, 296

Maarten van Boven, Rechtbank van 1e aanleg Den Bosch (z.j.)

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 22-23, 69-70, 115, 117, 368-369

n: vermelding in een voetnoot