Theodricus Spijs

Bichelaer, van den

369. Spijs, Theodricus - (de Buscoducis)

Noten
1.Bijlage II 306.22, 306.23; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 200; GAH, RA 1256, fo.123r (12 okt.1486); Van Rooij, Het oud-archief, II 247 nrs.911 en 912, 260 nr.958, 329-330 nrs.1205 en 1206; Vgl.: GAH, THG 2289 en 2290 (15 jan.1454: Alart van Berlichem, man van Mechtelt, dochter van wijlen Dirc Spijzen en van wijlen Heilwich, dochter van wijlen Andries Thijss en van wijlen Mechtelt Willems van Beeck).
2.GAH, RA 1249, fo.56v (12 mei 1480), fo.194r (6 mrt.1480), RA 1263, fo.260r (4 nov.1493), RA 1266, fo.370r-v (4 juli 1498); Bijlage II 5.94, 5.102, 246.5; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 268; Schutjes, Geschiedenis, IV 205; GAH, Clarissen 55 (rekeningen 1507-1509).
3.Bijlage II 182.11, 182.12, 369.1, 369.2, 369.3 ("de Buscoducis" staat steeds in de voet van het signet, niet in het onderschrift); GAH, RA 1249, fo.56v (12 mei 1480: concept in de hand van heer Sander met de aantekening: "traditur sibi ab Sandero Pyeck, presbytero"); APB, St.Jan II, brieven van Boest; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 268; APB, St.Jan II, Obituarium, p.30, p.383; Heer Dirck schreef omstreeks 1500 ook een kwitantie voor de executeurstestamentair van heer Henrick vanden Loe (nr.246). Hoewel hij de kwitantie als Theodricus Spijs, notarius, ondertekende heeft deze niet de vorm van een notariŰle akte, zie: APB, St.Jan II, kwitantie (z.d.).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)