Henricus Spierings

's-Hertogenbosch 1796 - 's-Hertogenbosch 17 mei 1873

Duijvendak

Henricus Spierings

353
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 353, 354
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 347, 353

n: vermelding in een voetnoot