Nicolaes Spierinck

? - 24 oktober 1562

Genealogie
Schuttelaars

Nicolaes Spierinck

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Eene bijdrage tot de geschiedenis van het geslacht Spiering' in: A.F. van Beurden ed., Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden (z.p. z.j.) 112; PB 325r; SP 1283 92v, 1284 315v, 1306 406r, 1384 178r; SPIERINGS, 'De hoeve op Nuenvelt in het Middelroois woud' in: Brabants Heem 33 (1981) 33; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De afkomst van het Bossche geslacht van Broeckhoven' in: Taxandria 36 (1929) 167; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De Bossche familie Monicx' in: Taxandria 34 (1927) 45.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

92r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Nicolaas Spierinck, schepen van 's-Hertogenbosch 1514

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07305)
Zuylen

236. Nycolai Spierinc

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 712

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 265, 270

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 478

n: vermelding in een voetnoot