Christoffel Spierinck

? - na 1580

Genealogie
Schuttelaars

Christoffel Spierinck

Literatuur
ARAB RB 51, 176v; BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Coenen' in: Taxandria 42 (1935) 113; BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Eene bijdrage tot de geschiedenis van het geslacht Spiering' in: A.F. van Beurden ed., Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden (z.p. z.j.) 113; SP 1335 195r, 1342 96r, 1383 507r; SPIERINGS, 'De hoeve op Nuenvelt in het Middelroois woud' in: Brabants Heem 33 (1981) 33; VAN DUUREN, 'Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Coenen met het molenijzer' in: De Wapenheraut 5 (1901) 61

.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Christoffel Spierinck, schepen van 's-Hertogenbosch 1565

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01098)
Zuylen

316. Christoferi Spierinck

11
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 11
Artikelen
1981

Mechelien Spierings

De hoeve op Nuenvelt in het Middelroois woud
Brabants Heem 1 (1981) 33
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 279, 478

n: vermelding in een voetnoot