Arnoldus Stamelart de Spanct

Bichelaer, van den

364. Spanct, Arnoldus Stamelart de

Noten
1.GAH, THG 609 (4 juni 1367), 887 (1 sept.1382); Van Rooij, Het oud-archief, II 10 nr.18, 113 nr.412; GAH, RA 1176, fo.296r (1382/83), RA 1177, fo.230v (1385/86), RA 1178, fo.89r (1388/90), fo.160v (1390), RA 1183, fo.385r (1 okt.1404), RA 1187, fo.68v (1410/11), RA 1191, fo.225v (1418/19), fo.290v (1419/20), RA 1192, fo.245v (1421), RA 1200, fo.175v (7 jan.1430), fo.233v (1430), RA 1201, fo.228r (27 apr.1431), fo.258v (3 juli 1431), RA 1204, fo.273r (1433/34), RA 1209, fo.334v (7 juli 1439), RA 1214, fo.6v (1443/44).
2.Bijlage II 264.12, 264.61, 364.1, 364.2; GAH, THG 521 (13 apr.1363), 558 (5 apr.1365), 569 (19 sept.1365), 744 (27 apr.1374), 887 (1 sept.1382); Jacobs, Justitie, 259-261; GAH, GG 1904 (regest 284) (25 febr.1398), 2725 (regest 118) (23 nov.1374), 2554 (regest 200) (26 jan.1390); Spierings, Het schepenprotocol, 86-87.
3.GAH, THG 609 (4 juni 1367), 887 (1 sept.1382, handeling ten overstaan van zichzelf als schepen: "testes interfuerunt scabini in Buscoducis, Arnoldus Stamelart de Spanct predictus et Marcelius de Os"), 1101 (2 dec.1391), 1205 (8 nov.1396), 1274 (30 juli 1400), 1287 (13 jan.1402), 1465 (23 mrt.1409), 1566 (14 okt.1396, 26 juli 1415); GAH, RA 1175, fo.184v (8 apr.1369), fo.222v (19 apr.1370), fo.246r (1370/71), RA 1177, fo.192v (1384/85), RA 1178, fo.160v (15 juni 1390), RA 1181, fo.313r (1399/1400), RA 1183, fo.385r (1 okt.1404), RA 1191, fo.439r (1420), RA 1200, fo.175v (7 jan.1430), fo.233v (1430), RA 1201, fo.228r (27 apr.1431), fo.258v (3 juli 1431); Vgl.: Bijlage II 307.2, 311.2.
4.De Bruhese: Bijlage II 82.1, vgl. 277.9; De Penu: Jacobs, Justitie, 172, 258-260; Bijlage II 94.1, 237.22, 264.48, 264.57, 264.61 (samen met de notaris), 264.72, 264.73; GAH, THG 422 (1 aug.1357), 569 (19 sept.1365: samen met de notaris), 1284a (5 nov.1400); Van Rooij, Het oud-archief, II 41 nr.134, 49 nr.166, 57 nr.200 (samen met de notaris); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 331-332; Kanunnik: Schutjes, Geschiedenis, IV 230; APB, St.Jan II, Obituarium, p.365; De Brogel: Van Rooij, Het oud-archief, II 164 nr.608, 192 nr.708; De Uden: Jacobs, Justitie, 41, 238, 240, 261, 262, 264; Bijlage II 5.1.2, 5.36, 422.2; GAH, THG 1136 (2 okt.1393), 1284a (5 nov.1400); Van Rooij, Het oud-archief, II 94 nr.340, 206-207 nr.763, 231 nr.854; Minderbroeder: GAH, THG 1511 (19 juni 1411); Kramer: Van Rooij, Het oud-archief, II 279 nr.1027, 467 nr.1684; Schepen: Jacobs, Justitie, 266; Bijlage II 5.49, 236.15, 236.16; Van Rooij, Het oud-archief, II 354 nrs.1294 en 1295, 476 nr.1721; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 129, 135; Sceinken: Bijlage II 171.4; De Penu, baccalaureus: Van Dijck, De Bossche optimaten, 182; Bijlage II 52.10, 313.7; Zie ook: APB, St.Jan II, Obituarium, p.196.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 86, 87

n: vermelding in een voetnoot