Joannes Josephus Petrus Franciscus Maria Sopers

's-Hertogenbosch 29 januari 1886 - 's-Hertogenbosch 15 april 1937 (51)

Archief
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Functies

Joannes Josephus Petrus Franciscus Maria Sopers

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Notaris te 's-Hertogenbosch
  • President van het R.K. Weeshuis
  • Lid sociėteit Amicitia, 1912
  • Lid sociėteit De Zwarte Arend, 1916
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 296

n: vermelding in een voetnoot