afb.

Familie Sopers

Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 220n, 278n

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 110, 111, 112

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 75n

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 283

n: vermelding in een voetnoot