afb.

Petrus Simon van Son

Raamsdonk 5 december 1771 - 's-Hertogenbosch 21 februari 1862 (90)

Duijvendak

Mr. Petrus Simon van Son

351
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 351
Functies

mr. Petrus Simon van Son

93
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 93
Genealogie
Mommers

Son, mr Petrus van

R.K.

531
532
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 531-532
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

8v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 93

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 185

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 706

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 351

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 95, 160, 164, 350

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 38-52, 319

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 531-532

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 203

n: vermelding in een voetnoot