afb. A.G. Schull, ca 1860

Jan Baptist van Son

's-Hertogenbosch 8 juni 1804 - 's-Hertogenbosch 6 november 1875 (71)

Uit Den Bosch afkomstige katholieke minister, die onder Willem II tot de regeringsgetrouwen behoorde. Was advocaat en officier van justitie en maakte in 1840 als buitengewoon lid deel uit van de Dubbele Tweede Kamer. Maakte zich als minister tevergeefs sterk voor afschaffing van het recht van placet, het recht van de koning om pauselijke besluiten goed of af te keuren. Na zijn ministerschap een invloedrijk katholiek politicus in Noord-Brabant met een breed sociaal netwerk en goede contacten met de clerus. Bevorderde de overgang van de katholieken van de liberale naar de conservatieve stroming.
Parlement & Politiek
Duijvendak

Mr. Joannes Baptista van Son

351
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 351
Encyclopedie van Noord-Brabant

Son, Jan Baptist van

79
Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 79
Genealogie
NNWB

SON (Mr. Jan Baptist van),

1050
1051
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 9 (1933) 1050-1051
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

10v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1890

F.M.A. Arnolds

Mr. J.B. van Son : 6 november 1875
Bossche legenden en verhalen 4 (1890) 223-281
1936

J.H.J.M. Witlox

Mr. Jan Baptist van Son
Varia Historica (1936) 188-199
 
1953

H.A.G. Hens

Brieven van Mr. J.B. Son aan Mgr. J. Zwijsen in 1853
Bossche Bijdragen XXII (1950) 16-68
 
Boeken
1876

P.Ch. Smit

Verslag der Vergadering van 1 December 1875 gewijd aan de nagedachtenis van Mr. Joannes Baptista van Son
Vereeniging ĄDe Katholieke KringĒ | 's-Hertogenbosch 1876
 
Afbeeldingen
  • 6 november 1875
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 64, 66, 71, 84, 88, 124, 128-129, 184-186

R.H.M. van Breukelen, 'De Noord-Brabander in de Brabantse politieke cultuur, 1829-1895' in: Noordbrabants Historisch Jaarboek 15 (1998) 207-209

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 406, 443

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 707

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 222, 231

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 42, 73, 351, t7.8

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Bestaan in bedrijvigheid XXXII (1975) 208

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 83, 84, 98, 338, 358, 394, 434; II. 45, 46

Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 79

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) I. 10, 11, 14, 15; II. 391, 586

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 240, 241

Brian Heffernan, Ongeschoeide karmelitessen in de Nederlandse katholieke kerk, 1872-2020 | Radicaal kloosterleven (2021) 61, 70, 178

A.M. Lauret, Per imperatief mandaat X (1967) 39, 53, 55, 56, 60, 309, 310n, 339

Charles de Mooij en Paul Kokke, De Muze als Motor : Beeldende kunst en de ontwikkeling van het moderne Brabant, 1796-1940 (1996) 21

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 99, 326, 330

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 209

L. Scheeder o.s.c., Henricus van den Wijmelenberg een religieus emancipator in Oost-Brabant 1800-1881 (1976) 6, 46, 69, 70, 81, 82

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 230, 249, 265

J.H.J.M. Witlox, 'Mr. Jan Baptist van Son', in: Varia Historica (1936) 188-199

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 258, 338, 423, 424, 425, 443, 445

n: vermelding in een voetnoot