Franciscus Somers

Ī 1586 - Dendermonde 1 november 1640

Kloosternaam: Hyacinthus van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Willem. Gedoopt rond 1586. Hij was voor zijn intrede bij de Kapucijnen reguliere kanunnik te MariŽnhage (Eindhoven). Geprofest te Leuven op 9 november 1616. Had geen juridisdictie (deed dus waarschijnlijk geen hogere studies bij de Kapucijnen). Woonte Kortrijk in 1632 en te Aalst in 1632? Sterft in Dendermonde op 1 november 1640.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 1 (1945), blz. 187; 7 (1952), blz. 362-363, nr. 2540..
G. Van Reyn en E. Persoons
Literatuur en bronnenpublicaties

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik I (1945) 187; VII (1952) 362-363

n: vermelding in een voetnoot