Henricus van Someren

's-Hertogenbosch 14 mei 1741 - 's-Hertogenbosch 16 juni 1813 (72)

Genealogie
Mommers

Henricus van Someren

R.K.

530
531
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 530-531
Literatuur en bronnenpublicaties

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 530-531

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogebosch IV (1873) 521

n: vermelding in een voetnoot