Gerard van Someren

's-Hertogenbosch 28 juli 1574 - 17 november 1652 (78)

Cp

Gerard van Someren

Noten
1.DBL 43 (1994) 14-24; Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 350; Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 4866; sH, R 1857, f 490v, 12 december 1634.
2.Glebbeek, De kerkfabriek van Sint-Jan, 195.
3.Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 585-586.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Noordbrabantse studenten

4866. SOMEREN (Soemeren), Gerardus van

656
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 656
Zegel

Zegel Geerardt van Soemeren

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Gerard van Someren, schepen van 's-Hertogenbosch 1604

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07360)
Zuylen

365. Gerardi van Zoemeren

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 656

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 408, 669

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 25, 29, 277, 278

n: vermelding in een voetnoot