afb. Onbekend

Martinus Gerardus Willebrordus van Soestbergen

's-Hertogenbosch 28 januari 1895 - 's-Hertogenbosch 6 oktober 1949

Bossche Bouwstenen I
Functies

Martinus Gerardus Willebrordus van Soestbergen

Functies / onderscheiding(en)

  • 1944. Plaatsvervangend burgemeester van 's-Hertogenbosch, oktober 1944 - november 1944
Artikelen
1949

Verslaggever

Wie en wat zijn onze vroede vaderen? : Vertegenwoordigers der Katholieke Volkspartij
Provinciale Noord-Brabantsche Courant Het Huisgezin, donderdag 23 juni 1949
Afbeeldingen
  • 6 oktober 1949
Literatuur en bronnenpublicaties

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 335, 368

Th. A. Wouters, Van verheffing naar begeleiding XII (1968) 103n

n: vermelding in een voetnoot