Henrick van Soerendonck

1583 - december 1635

Cp

Henrick van Soerendonck1

Noten
1.Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 4848; Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 46.
2.Glebbeek, De kerkfabriek van Sint-Jan, 196.
3.BHIC, ILVB, toegang 1132, R 3; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 855.
4.OSA 179, f 70.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Zegel

Zegel Henrick van Zoerendonck

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Hendrik van Soerendonk, schepen van 's-Hertogenbosch 1625

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01147)
Zuylen

392. Henrici de Zoerendonck

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 279

n: vermelding in een voetnoot