afb.

Jan Soens

's-Hertogenbosch 1547/48 - Parma 9 maart 1611

Biografie

Jan (Hans) Soens (Sons) ca 1548-1611

Noten
1.Carel van Mander (1548- 1606). Meulebeke - Amsterdam. Tijdgenoot, vooraanstaand kunstschilder en schrijver van het standaardwerk "Het Schilder-Boeck" (1604). Frans Hals zou een van zijn leerlingen zijn geweest.
Sylvie Béguin (1919-2010). Erkend Frans kunsthistoricus, specialist in Italiaanse en Franse Renaissance in de 16e eeuw.
Bronnen
'Het Schilderboek van Carel van Mander' (heruitgave) 3e druk (MCMXLVI). Wereldbibliotheek N.V. Amsterdam, pag. 206-207. Afb. 165 en 166.
T.H. Fokker, 'Jan Sons van 's-Hertogenbosch, schilder te Parma' in: Mededeelingen van het NL Instituut te Rome 7 (1927) 113-120.
T.H. Fokker, 'Nederlandsche Fresco's in Romeinsche paleizen' in: Mededeelingen van het NL Instituut te Rome 9 (1929) 175-192.
RKD/NL instituut voor kunstgeschiedenis: Jan Soens.
Pieter Groenendijk, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders van ca 1350 - ca 1720 Leiden, Primavera (2008) 695.
'Fiamminghi a Roma 1508/1608'. Nicole Dacos, Bert W. Meyer. Vereniging voor tentoonstellingen van het Paleis voor schone kunsten Brussel. uitg. Snoeck-Ducaju en zoon (1995) 324-326.
Sylvie Béguin, 'Jan Soens paysagiste oublié' in: Oud-Holland 71 (1956) 217-226.
Sylvie Béguin, 'Pour Jan Soens' in: Oud-Holland 76 (1961) 202-205.
Harry Satter, april 2020
Functies

Jan Soens

Functies / onderscheiding(en)

  • Kunstschilder
Artikelen
1927

T.H. Fokker

Jan Sons van 's-Hertogenbosch, schilder te Parma
Mededeelingen van het Nederlandsch Instituut te Rome 7 (1927) 113-120
1929

T.H. Fokker

Nederlandsche Fresco's in Romeinsche paleizen
Mededeelingen van het Nederlandsch Instituut te Rome 9 (1929) 175-192
Kunstwerken
1590

Panoramisch landschap met hertenjacht

vervaardiger: Jan Soens
datering: 1590
materiaal: koper, olieverf
formaat: 46 x 59.8 cm
objectnummer: 15576

Het Noordbrabants Museum (HNBM)
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 424

P. Huys Jansen (red.), Cat. Tent. Panorama op de wereld. Het landschap van Bosch tot Rubens, 's-Hertogenbosch (Noordbrabants Museum) 2001

J.F.A. Orbaan, 'Parmesaansche Gegevens' in: Oud-Holland 41 (1923-1924) 250-257, esp. 255-256

n: vermelding in een voetnoot