afb. C.F. Cordes

Matthias Adriaan Snoeck

Hintham 25 april 1838 - Hintham 2 april 1911 (72)

Genealogie
Van Kerkwijk

In Memoriam

Noten
1.Lijst van enkele en dubbele draagpenningen en vroedschapspenningen der stad 's-Hertogenbosch.
2.Zie de recensie in de Revue belge de Numismatique, 1874, pag. 101.
3.Ook als overdruk afzonderlijk uitgegeven.
4.Thans in de verzameling van het Prov. N.-Brab. Genootschap.
5.Zie Tijdschrift 1896, pag. 172.
Overdruk uit: Tijdschrift voor Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde 3 (1911) 1-8
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

14v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 75
Artikelen
1874

M.A. Snoeck

Beschrijving van enkele en dubbele vroedschaps- of stadhuispenningen der stad ’s Hertogenbosch, van 1704-1793 (’s Hertogenbosch 1874)
 
1874

M.A. Snoeck

De ’s Hertogenbossche block- of bedelpenningen met aanteekeningen en platen (’s Hertogenbosch 1874)
 
1875

M.A. Snoeck

Over brassen en over den braspenning (’s Hertogenbosch 1875)
 
1875

M.A. Snoeck

De ‘s Hertogenbossche hondenpenningen (’s Hertogenbosch 1875)
 
1884

M.A. Snoeck

Munten te 's Hertogenbosch geslagen 1579-1665 ('s Hertogenbosch 1884)
 
1894

M.A. Snoeck

‘Acte van admissie om te bedelen te ’s Hertogenbosch’ Tijdschrift Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde 2 (1894)
 
1894

M.A. Snoeck

‘Drie penninkjes van het Mirakel van het Heilig Bloed te Boxmeer’
Tijdschrift Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde 2 (1894) 154-158
 
1894

M.A. Snoeck

‘Trois médailles relatives au miracle du très Saint Sang à Boxtel. (Brabant septentrional)’
Tijdschrift Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde 2 (1894) 46-50
 
1895

M.A. Snoeck

‘Drie penningen op het 50jarig jubilee der Nieuwe Koninklijke Harmonie te Tilburg’
Tijdschrift Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde 3 (1895)
 
1895

M.A. Snoeck

‘Huis- of hulpmunt in de gevangenis te ’s Hertogenbosch’Tijdschrift Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde 3 (1895) 147-148
 
1895

M.A. Snoeck

‘Zeven religieuze draagpenninkjes op Onze Lieve Vrouw van ’s Hertogenbosch’
Tijdschrift Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde 3 (1895) 255-256
 
1896

M.A. Snoeck

‘Méreau gravé de la vielle gilde des arbalétriers de Bois-le-Duc 1680’
Revue Belge de Numismatique et de Sigillographie 52 (1896) 211-215
 
1896

M.A. Snoeck

‘Gedenkpenning[en] ter herinnering aan het bezoek van HH. MM. de Koninginnen aan de Zuidelijke Provinciën 15-24 mei 1895’
Tijdschrift Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde 4 (1896)
 
1896

M.A. Snoeck

‘Penning op het gouden jubelfeest van Musis Sacrum te Dongen in 1890; Twee Noordbrabantsche wielrijders prijs-medailles; Draagpenninkje van het gild van St. Jan te Kaatsheuvel
(Noord-Brabant)’
Tijdschrift Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde 4 (1896)
 
1897

M.A. Snoeck

‘Bijdragen tot de penningkunde van Noord-Brabant’
Tijdschrift Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde 5 (1897) 87-118, 187-218, 301-320
 
1897

M.A. Snoeck

Bijdragen tot de penningkunde van Noord-Brabant, 2e druk (1897)
 
1903

M.G. Wildeman

Stamdeelen van Jhr. Matthias Adriaan Snoeck.
De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 75
 
1906

M.A. Snoeck

‘Drie Noord-Brabantsche penningen’
Tijdschrift Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde 14 (1906) 287-292
 
1907

M.A. Snoeck

‘Nog eenige Noord-Brabantsche penningen’
Tijdschrift Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde 15-2 (1907)
 
1923

M.A. Snoeck

‘Penningen en munten betreffende de stad en de Markiezen van Bergen op Zoom’ A
Taxandria 31 (1923) 104-121
 
1924

M.A. Snoeck

‘Penningen en munten betreffende de stad en de Markiezen van Bergen op Zoom’ B en C
Taxandria 33 (1924) 265-280, 297-316
 
1942

A.O. van Kerkwijk

‘Jhr. Mr. M.W. Snoeck’
Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 29 (1942) 22-24
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 296

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 703-704

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 182, 453, 472 (afb. 6.25), 476; Bijlage 17, 86, 91, 114, 133-135, 137, 139-141, 151, 207, 209, 214, 216, 219, 228

A.M. Koldeweij, In Buscoducis Bijdragen (1990) 514, 515

Elisabeth Leijnse, Cécile en Elsa, strijdbare freules (2017) 101

Nederland's Adelsboek (1927) 150; (1928) 334; (1931) 160-161; (1932) 60; (1935) 160-161; (1936) 65, 67; (1939) 164-165; (1940) 151, 153; (1951) 443-444; (1954) 98-102; (1958) 320-321; (1960) 81, 86; (1966) 84, 89; (1973) 87, 93; (1981) 117, 125

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 152, 154

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 75

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 148, 369

n: vermelding in een voetnoot