afb. Anoniem

Gerardus Smits

's-Hertogenbosch 8 december 1713 - na 1780

Functies

Gerardus Smits

Functies / onderscheiding(en)

  • Advocaat
  • Regent van het Roomse Armenweeshuis
Noordbrabantse studenten

4795. SMITS, Gerardus

647
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 647
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 647

Charles de Mooij, Eindelyk uit d'Onderdrukking (1988) 86

Maarten Prak, Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud (1999) 14, 114, 298

A. van Sasse van Ysselt, 'De wordingsgeschiedenis van het Roomsch Armen-weeshuis te Den Bosch' in: Taxandria X (1913) 3-12, 71-85

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogebosch IV (1873) 521n

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 92

n: vermelding in een voetnoot