afb.

jhr. mr. Johannes Theodorus Maria Smits van Oyen

Eindhoven 28 juli 1888 - Brussel 10 juni 1978 (89)

Brabantse provinciebestuurder, in de periode na de bevrijding waarnemend Commissaris van de Koningin. Kleinzoon en neef van burgemeesters van Eindhoven en zelf onmiddellijk na zijn studie burgemeester van Bennebroek bij Haarlem. Twee jaar later keerde hij naar Brabant terug om burgemeester van Nuenen te worden. Was vanaf 1931 vijfendertig jaar gedeputeerde van Noord-Brabant.
in de periode 1944-1946: Commissaris van de Koning(in)
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Genealogie
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

26v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1985

W. Wijnaendts van Resandt

Inventaris van het familiearchief Smits van Oyen
s.n. ('s-Gravenhage 1985)
 
1986

Redactie

Smits van Oyen
Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 63
 
1996

Ad van Kampen

Over Brabantse gouverneurs en commissarissen
Boschboom bladeren 44 (1996) 17-25
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1931) 160; (1935) 159-160; (1939) 163-164; (1951) 438-439; (1958) 317, 318

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 312

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 698

H.J. Dieben, Biografisch Lexicon (1928) 126

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 26, 134, 162

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1910) No. 85

P.Th.J. Kuyer, Rondom en in het gouvernement (1973) 104

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 646

n: vermelding in een voetnoot