Jan Carel Smissaert

Rhenen 19 mei 1684 - Kapelle 28 augustus 1747 (63)

Militair gouverneur onder Staats gezag 1747
Eysten

Jan Carel Smissaert

1329
Bronnen
Bosscha, Neęrlands Heldendaden te Land II, 557, 565, 586, 592, 601, 602
Ned. Jaarb. v. 1747
Blok, Geschiedenis van het Nederlandsch volk VI, 197, 208.
P.C. Molhuysen en P.J. Blok, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 2 (1912) 1329
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, Vier eeuwen geschiedenis van het garnizoen 's-Hertogenbosch (1958) 104

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 444

P.Th.J. Kuyer, Rondom en in het gouvernement (1973) 5, 103

n: vermelding in een voetnoot