Petrus Sluyter

Bichelaer, van den

359. Sluyter, Petrus

Noten
1.GAH, RA 1210, fo.39v (1439/40), RA 1250, fo.425r (20 febr.1481), RA 1262, fo.249r, fo.273r (1492/93), vgl. RA 1202, fo.155r (1432: Everart, Arnt en Peter, zoons van wijlen Peter die Sluyter), RA 1220, fo.184r (19 jan.1450: overdracht van erfgoederen door Jan Gerits van Kaethoven als man van Lysbeth, dochter van wijlen Henric Voet, aan zijn schoonzusters en zwagers waaronder ook Peter, zoon van wijlen Jan Sluyter, weduwnaar van Hadewich, dochter van wijlen Henric Voet, samen met zijn zoons Henric, Otto, Willem, Jan en Pauwels); Bijlage II 155.16; Van Bavel, Regestenboek, I 94 nr.465; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 67 ("cum quadam de Lynt"); Vgl.: Toepke, Die Matrikel, I 24 (Johannes Sluter de Busco ducis de Brabancia, imm. 1387 te Heidelberg).
2.GAH, RA 1232, fo.368r (13 jan.1463), RA 1250, fo.425r (20 febr.1481), RA 1252, fo.206v (13 dec.1482), RA 1255, fo.175v (18 nov.1485), fo.215v (2 febr.1486), RA 1256, fo.372r (6 sept.1487), RA 1261, fo.221v (31 mrt.1492), RA 1262, fo.155r (29 febr.1493), RA 1265, fo.436r (3 mrt.1497), RA 1267, fo.34r (25 apr.1499); GAH, IVR 413 (rekeningen van de Tafel van de H.Geest), 1491/92; APB, St.Jan II, afschrift van een akte d.d. 24 mrt.1494 (n.s.), processtukken ca.1499; Zie ook: Van Rooij, Het oud-archief, II 486 nr.1753.
3.GAH, RA 1241, fo.93v (8 apr.1472), RA 1242, fo.32v (1472/73), RA 1244, fo.150r, fo.170r (1475), RA 1248, fo.290r (1479), RA 1259, fo.252r (1490), RA 1260, fo.340r (1491), RA 1266, fo.345r (1498), RA 1268, fo.20v-21r (11 jan.1500), RA 1269, fo.154r (1501); Vgl.: Schillings, Matricule, III 96 nr.43 (Petrus de Sluter, imm. 1 juni 1493); Bijlage II 262.1 (8 febr.1499: Johannes, filius Petri Sluyter, getuige te Duizel).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)