Adrianus Sluyter

Bichelaer, van den

360. Sluter, Adrianus

Noten
1.GAH, RA 1250, fo.425r (20 febr.1481); Van der Velden, "Het 15de-eeuwse jaargetijdenboek", 73; Van Bavel, Regestenboek, II 54 nr.783; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 83, 156, 198; Bijsterveld, Laverend, II 658 nr.2662; Bijlage II 360.1; Vgl.: Schutjes, Geschiedenis, III 253 (onjuist).
2.RANB, Coll.PG 286 (regest 196) (18 juni 1474); GAH, RA 1250, fo.425r (20 febr.1481), zie ook RA 1249, fo.184r (1480); Vgl. heer Jan (die) Sluyter van Bakel, vermeld als beneficiant van de St.Jan (1469-1484) en rector van de St.Anthoniuskapel in Den Bosch (1470-1492): Bijlage II 5.50 t/m 5.92; GAH, RA 1239, fo.59r (3 mrt.1470), RA 1261, fo.157r (7 jan.1492).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)