Antonius Johannes Maria (Ton) Sliphorst

's-Hertogenbosch 24 januari 1954

Artikelen
2016

Ton Sliphorst

Buurt en Bewoners : Een microsamenleving binnen de vestingstad 's-Hertogenbosch, 1814-1910
Bossche Kringen 6 (2016) 34-37
 
2021

Nik de Vries en Francien van den Heuvel

Historie : Sociale ongelijkheid en kindersterfte
Bossche Kringen 1 (2021) 29-31
 
2021

Ton Sliphorst

Verbonden levenslopen, sociale ongelijkheid en kindersterfte1
Bossche Kringen 1 (2021) 32-36
 
Boeken
2020

Ton Sliphorst

Verbonden levenslopen : Sociale ongelijkheid en kindersterfte binnen Bossche deelbuurten, 1814-1903
Ipskamp printing | Enschede 2020 | ISBN 94-6421-055-2