Antonius Cornelis (Toon) Slegers

Mierlo 7 juli 1929

Encyclopedie van Noord-Brabant

Toon Slegers

54
55
Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 54-55
Scheen

Slegers, Antonius Cornelis ('Toon')

349
Pieter A. Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950 2 ('s-Gravenhage 1970) 349
Artikelen
1986

Redactie

Slegers, Toon
Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 55
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) III. 52, 334

Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 54-55

n: vermelding in een voetnoot