Martinus Slegers

Bichelaer, van den

358. Slegers, Martinus

Noten
1.ARAG, NDR.I 1412 (regesten 2491-2494) (28 febr. t/m 10 mrt.1508); Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 225, II 185, 376, 377; Bijsterveld, Laverend, I 387 nr.3386; RANB, KDOG 1276 (11 en 20 jan.1528); AAT II, 125, fo.50v-53r (30 sept.1528); Michiels, "Beneficianten", 48-49.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)