Willem Silvius (Verwilt)

Ī 1520 - 1580

Biografie

Willem Silvius (Verwilt) ca. 1520-1580

1
2
3
4
5
6
Noten
1.Dr. A.M. Koldeweij : "In Buscoducis 1450-1629", pag. 75.
2.Thomas van Thielt geboren ca 1534 te Mechelen. Op voorspraak van Willem van Oranje door Philips II in 1564 benoemd tot abt van de St. Bernardus abdij van de cisterciŽnzers te Hemiksem ca 2 km van Antwerpen. Koos in 1566-67 voor de partij van de geuzen. Hield in 1567 hervormingsgezinde predicaties in Antwerpen die druk werden bezocht. Vluchtte in 1567 naar Duisburg. Was o.a. gereformeerd predikant in GenŤve in 1572.
3.Janus Dousa (Jan van der Does) 1545-1604. Heer van Noordwijk, dichter filoloog. Bevelhebber bij het tweede beleg van Leiden 1573/74. Lid van het college van curatoren van de universiteit van Leiden.
4."Geschiedenis Sdu", website www.sdu.nl: "Het begon allemaal in 1577 toen de Antwerpse drukker Willem Silvius de officiŽle drukker werd van de staten van Holland".
Bronnen
ēDr. P.J. Blok en Dr. P.C. Molhuysen: "Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek", Dl. 7, p. 1147-1148. N. Israel, A'dam 1927.
ēA.J. van der Aa: "Biografisch Woordenboek der Nederlanden", Dl. 17-2, p. 1141-1142. NGDB, 1874.
ēGerard Jaspers: "De zestiende eeuw in de Stadsbibliotheek Haarlem". De Buitenkant Amsterdam, Stadsbibliotheek Haarlem, mdcccclxxxxvij. p. 13, 209, 217, 282, 277 en 278.
ēPaul Valkema Blouw: "Geheime activiteiten van Plantin, 1555-1583. In "Gulden Passer 73 (1995) p. 5-36.
ēPaul Valkema Blouw e.a.: "Dutch typography in the sixteenth century: the collected works of Paul Valkema Blouw", Leiden, Brill, 2013. p. 33-51 ("Het Leiden Afdrucksel, Willem Silvius in zijn laatste dagen" en p. 415-454 ("Willem Silvius opvallende start").
ēDr. A.M. Koldeweij: "In Buscoducis 1450-1629", Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch. pag. 75. NB Museum; Gary Schwartz, SDU Maarssen 's-Gravenhage 1990.
ēGuido Mernef: "Repressie en censuur in het Antwerps boekbedrijf, 1567-1576". Tijdschrift "De zeventiende Eeuw", Jrg. 8. (1992) p. 221-227.
ēA.Ph.F. Wouters: "Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme", Uitg. J.H. Kok, Kampen. Dl. 5, (2001) p. 502.
Harry Satter, maart 2016
Noordbrabantse studenten

4746. SILVIUS, Wilhelmus

642
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 642
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 642

n: vermelding in een voetnoot