Henricus sGreven

Bichelaer, van den

349. sGreven, Henricus

Noten
1.Mosmans, "De middeleeuwsche notarissen", 191; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 310, 312; Schutjes, Geschiedenis, V 208; Bijsterveld, Laverend, I 402 nr.3541, 403 nr.3545, II 711 nr.3525; Van Dijck, "Meester Martinus Grevius", 64-81; GAH, RA Bijlage I van de inventaris; Jacobs, Justitie, 272-273; Vgl.: driaenssen, Hilvarenbeek, 300 (1569: Laureys Jan sGreven).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)