afb. Johann Valentin Tischbein, ca 1750

Claude Frederick t'Sercleas de Tilly

Brussel 20 juli 1648 - Maastricht 10 april 1723 (74)

Militair gouverneur onder Staats gezag 1714-1718
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, Vier eeuwen geschiedenis van het garnizoen 's-Hertogenbosch (1958) 101

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 444

P.Th.J. Kuyer, Rondom en in het gouvernement (1973) 5, 103

n: vermelding in een voetnoot