Charles Pierre de Senarclens de Grancy

's-Hertogenbosch 30 november 1815 - Vught 2 december 1878 (63)

Duijvendak

Jhr. Charles Petrus de Senaclens de Grancy

312
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 312
Genealogie
Wildeman

Charles Pierre baron de Senarclens de Grancy

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 56
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 295

Hanneke Das-Horsmeier, Begraven in Vught : De Algemene begraafplaats 1830-1980 en gebruiken rondom overlijden en begraven in Vught (1985) 54

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 198, 221, 226, 248-249, 272, 275, 281, 415, 434, 441; Bijlage 16, 89-90, 111, 135, 149, 161, 187, 203, 212, 218, 221, 223, 228

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 57, 312

Nederland's Adelsboek (1905) 661-662

J.M.M. van der Vaart, Inventarisatie Algemene Begraafplaats Vught (2010) 35

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 56

n: vermelding in een voetnoot